top of page
Scherm­afbeelding 2022-12-14 om 12.02.28.png

the Value of Arts for Business

groeiende waarde en impact van organisaties door de inzet van kunst

Wetenschappelijk onderzoek (Giovanni Schiuma, Cambridge University 2011) toont aan dat de inzet van kunst als een serieuze managementtool bij organisatie challenges een belangrijke bijdrage levert aan de emotionele kennis & capaciteiten van een organisatie en zo de resultaten van organisaties en de waarde die zij leveren voor haar stakeholders, doet toenemen.

ART programma's

In een door JAS voor jou op maat gemaakt ART programma ga jij met jouw verander- of innovatievraagstuk aan de slag. In een afwisselend, iteratief programma van kunstinterventies, vertaling daarvan naar bedrijfskundige modellen of beleid en toepassingen op de werkvloer. Zo vind jij nieuwe inzichten en oplossingen voor jouw vraagstuk en pas je ze toe in je werk.

Voor organisaties die een nieuwe waarde willen leveren of hun impact willen vergroten

ART programma's zijn voor bedrijven, (semi)overheidsinstellingen en ondernemers die zichzelf willen blijven verbeteren en willen blijven leren. Die zich realiseren dat onze huidige tijd vraagt om nieuwe kennis en skills om het verschil te kunnen maken. En die daarbij vragen hebben als bijvoorbeeld:

 • hoe maak ik mijn organisatie-ambities waar?

 • hoe realiseer ik mijn veranderopgave met impact?

 • hoe maak ik de transitie naar het leveren van maatschappelijke waarde?

 • hoe innoveer ik mijn producten- of diensten?

 • hoe vernieuw ik mijn processen of organiseer ik mijn bedrijfsonderdeel op een andere manier?

 • hoe creëer ik binnen mijn organisatie een maatschappelijk betrokken mindset?

 • hoe breng ik na een fusie verschillende culturen bij elkaar?

' Kunst is een instrument om eens radicaal anders naar organisatie challenges te kijken en ambities te realiseren. Kunst helpt je om vanuit een ander perspectief te kijken, je krijgt nieuwe, frisse ideeën en inspiratie voor innovatie, ontwikkelt je emotionele kennis en skills en zo groeit de waarde die je als team of organisatie levert.' 

6_IMG_1298_meerkleur.jpg

Emotionele skills gaan verschil maken in leveren nieuwe waarde

 

Onze wereld van de 21ste eeuw vraagt om nieuwe kennis en skills. Met alleen een rationele benadering van onze vraagstukken komen we er niet meer. Emotionele skills zijn belangrijker dan ooit. Die skills bepalen wie wij als mens zijn, hoe we WAARNEMEN en BELEVEN, hoe we ons BEWUST ZIJN van de wereld om ons heen en onze rol daarin, ons INLEVINGSVERMOGEN, onze CREATIVITEIT en onze VERBEELDINGSKRACHT.
Dat wat ons mens maakt.

Het zijn dié skills die voor organisaties het verschil gaan maken in hun transitie naar het leveren van nieuwe waarde in deze nieuwe wereld.

 

Juist KÙNST doet een appèl op onze emotionele skills en kan ons daarom

als geen ander helpen onszelf daarin te ontwikkelen.

ART programma's: ontwerpende aanpak met kunstinterventies, bedrijfskundige modellen en toepassing op de werkvloer

Een ART programma is een maatwerk managementprogramma met als vertrekpunt jouw verander- of innovatievraagstuk. Een programa bestaat uit een of vaak meer werksessies/workshops met daarin een combinatie van:
 

 • kunstinterventies: je stimuleert jouw creativiteit, benadert jouw vraagstuk vanuit een nieuw perspectief, doet nieuwe inzichten op en genereert andere oplossingen in inspirerende momenten met artistieke en creatieve benaderingen, zoals beeldende kunst, muziek, performance of de kunstenaarsmindset (waaronder de ART based INNOVATION methodiek).
   

 • bedrijfskundige modellen: je maakt dat wat je door kunst ervaren, beleefd en gegenereerd hebt, toepasbaar in de werkwijze van jouw organisatie. Je vertaalt de inspiratie en gevonden nieuwe inzichten uit de kunstinterventies naar de modellen, plannen, activiteiten of het beleid van jouw organisatie. Je gebruikt daarbij voor jouw organisatie vertrouwde (of nieuwe, passende) modellen en -tooling zoals Agile, Business Model Canvas, visieplannen etcetera. Vertrouwd, maar door wat je geleerd hebt, wèl altijd anders!
   

 • toepassingen werkvloer: momenten waarop je je verkregen inzichten en ervaringen op iteratieve wijze op de werkvloer toepast en erop reflecteert.

Een ART programma wordt projectmatig aangepakt en kent 4 stappen:

Jas13

design

Er is een grote keuze uit kunst-interventies. De beste passende bij jouw vraag krijgen een plek in het programma, dat JAS voor jou maakt.

uitvoeren

Nu komt het aan op doen! Je volgt het programma dat
bestaat uit een iteratief proces van workshop(s) met kunstinterventies,  vertaling naar jullie bedrijfskundige modellen en toepassing en reflectie in je werk.

meten & leren

Wat heeft het je gebracht? Je hebt je KPI's gemeten en maakt de balans op. Hoe ga je verder? Je bepaalt jouw volgende stappen. Want uitgeleerd ben je nooit..  

plan

Meetbare resultaten zijn een belangrijk onderdeel van een ART programma. Welke vraag wil je oplossen, wat wil je bereiken en waar werk je dus naartoe?

Met echte KPI's.

bron: Giovanni Schiuma "The Value of Arts for Business' (Cambridge University Press, 2011)

Precies weten hoe het werkt?

Wil je precies weten hoe het opstellen van een ART programma werkt en hoe de wetenschappelijke onderbouwing van de bijdrage van kunst aan jouw resultaten en de waarde die jij levert, eruit ziet? De JAS paper 'de waarde van kunst voor organisaties' geeft een samenvatting van het boek 'The Value of Arts for Business' van prof. Giovanni Schiuma (Cambridge University, 2011) en een vertaling naar praktische handvatten voor organisaties.
Wil je deze paper ontvangen? Mail dan even naar jas@jasartstudio.nl.

IMG_2151_bewerkt.jpg

klantcase 1
ART programma 

de hele organisatie bekend en bekwaam met de nieuwe kernwaarden

 

voorbeelden ART programmas

klantcase 2
ART programma

een nieuwe blik op visie en strategie

 

Scherm­afbeelding 2022-12-15 om 10.18.50.png
Scherm­afbeelding 2022-12-14 om 11.28.57.png

klantcase 3
ART programma 

naar impactvol ondernemen & besturen

 

Ook nieuwe inzichten en ideeën voor jouw vraagstuk?

Wil je verkennen hoe jij nieuw inzichten en ideeën voor jouw vraag of challenge krijgt door de inzet van kunst?

Als Arts Architect helpt Janine jou bij het opzetten van jouw ART programma, het begeleiden ervan, het faciliteren van onderdelen en het adviseren over de vertaling van al je nieuwe inzichten naar bedrijfskundige modellen en de toepassing in jouw werkpraktijk.

Neem voor meer informatie even contact op via 06 53 39 69 96 of via jas@jasartstudio.nl.

bottom of page