top of page
Afbeelding_characteristics.png
Jas10

ART based INNOVATION

ART based INNOVATION is een JAS-methodiek waarbij kunst ingezet wordt om eens radicaal anders naar organisatievraagstukken, veranderopgaven en innovatie te kijken. Door vanuit een ander perspectief te kijken, groeit je creatieve vermogen en krijg je nieuwe, frisse ideeën en inspiratie voor toepassingen, innovaties of verdienmodellen.

Denk en innoveer als een kunstenaar

Kunstenaars hebben 9 eigenschappen die maken dat zij net anders kijken, denken en werken dan de meesten van ons. In het programma leer je welke dit zijn en ervaar je in opdrachten en groepsdiscussies dat het zelf inzetten van deze eigenschappen verrassende oplossingen of ideeën voor jouw vraagstuk kan geven.

Voor organisaties die willen blijven leren en innoveren

ART based INNOVATION is voor bedrijven, (semi)overheidsinstellingen en ondernemers die zichzelf willen blijven verbeteren en willen blijven leren. Die bijvoorbeeld maatschappelijk ondernemen een boost willen geven, voor complexe veranderopgaven staan, meer impact willen maken of vragen hebben als bijvoorbeeld:

 • hoe maak ik mijn organisatie-ambities waar?

 • hoe realiseer ik mijn veranderopgave met impact?

 • hoe maak ik de transitie naar het leveren van maatschappelijke waarde?

 • hoe innoveer ik mijn producten- of diensten?

 • hoe vernieuw ik mijn processen of organiseer ik mijn bedrijfsonderdeel op een andere manier?

 • hoe creëer ik binnen mijn organisatie een maatschappelijk betrokken mindset?

 • hoe breng ik na een fusie verschillende culturen bij elkaar?

' Je werkt aan je creatieve skills en leert anders kijken en denken. Als een kunstenaar. Verrassend wat er gebeurt met je brein en hoe je ineens heel andere invalshoeken voor je vraagstuk ziet' 

de 9 kunstenaarseigenschappen

een kunstenaar:

 1. is oprecht nieuwsgierig (heeft een groot waarnemingsvermogen)

 2. werkt open-ended

 3. faalt niet

 4. is zich bewust van de wereld en daarin onderzoekend

 5. is sceptisch

 6. heeft een gezichtspunt

 7. legt met zijn/haar verbeeldingskracht (on)logische verbindingen

 8. jat

 9. neemt tijd om na te denken

 

marcel_duchamp_fountain.jpg

klantcase

Met Marcel Duchamp naar nieuwe inzichten voor kwaliteitsmanagement 

 

?

1. Jouw vraag staat centraal

Het programma bestaat uit een of meerdere workshops. Jouw verander- of innovatievraagstuk staat daarin altijd centraal: de inhoud van het programma wordt daarop afgestemd. Je gaat met een team van collega's/betrokkenen werken met dié kunstenaarseigenschappen die voor jouw vraag het meest waardevol zijn. ​

Jas11

2. Je maakt kennis met de kunstenaars

Je maakt kennis met de kunstenaarseigenschappen aan de hand van voorbeelden: welke kunstenaars hebben die eigenschap en hoe uit zich dat in hun werk? 

Jas12

3. Je oefent, leert en innoveert

J​e oefent aan de hand van opdrachten en groepsdiscussies in het zelf inzetten van die eigenschappen voor jouw vraagstuk. Ook deel je, aan de hand van kunst, beelden met elkaar en ga je het gesprek aan. En je observeert kunstwerken en vertaalt de inzichten daaruit terug naar je vraagstuk. Je proeft de eerste opbrengst van welke verrassende ideeën en oplossingen deze andere manier van kijken en denken voor jouw vraag kan geven.

film voorbeeld programma

Verder exploreren met kunst

Het zelf creatief dènken als een kunstenaar als motor van innovatie, is het hart van het ART based INNOVATION programma. Maar kunst is ook het krachtigste middel om mensen zich ergens bewust van te laten maken en kunst prikkelt de verbeeldingskracht. Die twee kenmerken maken dat kunst heel goed ingezet kan worden om (nieuwe) organisatiewaarden voor medewerkers tastbaar en voelbaar te maken of een cultuurverandering te ondersteunen.

Je bouwt bijvoorbeeld onder leiding van een kunstenaar met jouw team aan een kunstwerk dat symbool staat voor de (nieuwe) kernwaarde(n) van jouw organisatie. Zo doorvoel je met zijn allen waar je voor staat en gaan ook de meer ongrijpbare kernwaarden leven.

kunst shots

maak op een laagdrempelige manier kennis met ART based INNOVATION

 

0_IMG_5653.jpg
ontwerp_v1_A3_overtrek_geen_vector.png

klantcase 

Exploreren met kunst:
de kernwaarde 'Veiligheid' laten leven

Verschillende teams van een vervoersbedrijf dachten in workshops als kunstenaars na over hoe het bedrijf in de toekomst om wil gaan met veiligheid. Aansluitend bouwden zij onder leiding van een kunstenaar aan een kunstwerk dat voor hen 'Veiligheid' symboliseerde. Zo bouwden zij met hoofd en hart aan hun toekomstbeeld. 

Meer weten?

Wil je meer weten of samen kijken of ART based INNOVATION past op de vraag die jij hebt?
Neem dan even cont
act op (jas@jasartstudio.nl of 06 53 39 69 96)

klantcase

Jattend als Picasso je nieuwe teamrol binnen de organisatie vormgeven

 

picasso_v1_overtrek_3kleuren.png
Schermafbeelding 2022-06-29 om 09.38.13.png

meer voorbeelden

Individueel het programma volgen

JAS organiseert ook regelmatig webinars en workshops waarop je individueel kunt inschrijven.

Weten welke er gepland staan voor de komende periode? Klik hieronder voor de agenda, meer informatie en om je in te schrijven.

bottom of page