top of page
Scherm­afbeelding 2022-12-14 om 11.28.57.png

klantcase 3
ART programma 

naar impactvol ondernemen & besturen

 

?

De challenge

Impactvol ondernemen of besturen, hoe doe je dat?  Hoe maak je de transitie naar meer purpose driven ondernemen? Hoe kun je als organisatie bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's)? Vragen die niet alleen veel startende ondernemers maar ook gevestigde organisaties (bedrijven en overheden) hebben.
JAS ontwikkelt ART programma's voor ondernemers en organisaties die hun businessmodel of beleid vanuit purpose willen opbouwen.

Afbeelding_apply.png

Het ART programma

Het ART programma kan er als volgt uitzien:

bezoek aan een kunstenaar 

kunstenaars staan erom bekend vaak niet te werken vanuit profit maar vanuit purpose: met hun werk willen zij impact maken, hun gevoel uiten of een boodschap overbrengen. Dat is voor hen het allerbelangrijkste. Deelnemers bezoeken een kunstenaar in zijn/haar atelier. Zij horen en zien wat een kunstenaar verstaat onder impact/purpose, hoe hij/zij werkt en gaan het gesprek aan over wat dit voor hen betekent. Deze ervaring nemen zij mee naar de workshop.

workshop ART based INNOVATION (1 dag)

deelnemers volgen een workshop van een dag waarin zij:

VERKENNEN & VERBEELDEN:​

 • aan de hand van kunst elkaars beelden delen en het gesprek voeren over wat impact voor hen is.

 • een kunstwerk maken dat voor ieder van hen symbool staat voor 'impact' en het gemaakte samen interpreteren en vertalen naar de eerste ideeën voor een purpose-businessmodel of -beleid.

BOUWEN:​

 • met als basis de SDG's, de onderdelen voor hun nieuwe purpose-businessmodel/-beleid op een kunstzinnige, andere manier genereren door het inzetten van kunstenaarseigenschappen volgens de ART based INNOVATION methodiek (opdrachten en groepsdiscussies). 

 • deze onderdelen samenbrengen in een eerste opzet van een Purpose driven Business Model Canvas.

REFLECTEREN:​

 • reflecteren op de fundering van het businessmodel die zij net gebouwd hebben en de ervaringen uit het kunstenaarsbezoek.

 • afspraken maken over het vervolg en de eerste concrete acties voor het uitwerken van het model.

!

uitwerking van het purpose businessmodel (2 weken)
conform de concrete acties uit de workshop werken deelnemers de onderdelen van hun Purpose driven Business Model Canvas zelf verder uit. 

terugkomsessie met kunstenaar (1/2 dag)
deelnemers komen weer bij elkaar in een sessie waar ook de kunstenaar die zij eerder bezochten aanwezig is: In deze sessie:

 • presenteren zij aan elkaar en aan de kunstenaar (de basis van) hun purpose businessmodel/- beleid 

 • reflecteren zij daarop met feedback van de kunstenaar en triggerende vragen vanuit een aantal kunstwerken

 • schaven zij zo hun Purpose driven Business Model Canvas bij

Het resultaat

Na het ART programma hebben de deelnemers:

 • met verbeeldingskracht gekeken naar hun eigen rol en wijzen waarop zij impact kunnen maken, daarover ècht het gesprek gevoerd en daarop gereflecteerd

 • vernieuwende inspiratie en inzichten opgedaan hoe zij (meer) purpose driven kunnen ondernemen of besturen (beleid maken en uitvoeren)

 • met een kunstzinnige blik op vernieuwende manier de SDG's vertaald naar wat zij zelf voor de maatschappij kunnen en willen betekenen

 • (de contouren van) een business model in de vorm van een Purpose Business Model Canvas, met concrete purposepropositie, doelen en acties waarmee zij direct aan de slag kunnen

kunst geeft ons de verbeeldingskracht die zo nodig is om anders te  kijken naar onze eigen purpose 

Scherm­afbeelding 2022-12-19 om 16.01.14.png
bottom of page