top of page
IMG_2151_bewerkt.jpg

klantcase 1
ART programma 

de hele organisatie bekend en bekwaam met de nieuwe kernwaarden

 

?

Afbeelding_apply.png

De challenge

De management challenge/-ambitie van deze organisatie luidde: de hele organisatie bekend en bekwaam maken met onze nieuwe kernwaarden.

Sub-ambities daarbij waren:

 • kernwaarden in de dagelijkse praktijk tot leven te brengen;

 • medewerkers laten voelen wat dit betekent;

 • hen bekwaam maken in de toepassing van de kernwaarden binnen hun dagelijks werk.

Het ART programma

Het ART programma zag er als volgt uit:

directiekunstwerk ‘kernwaarde’ op bedrijfsevent

de directieleden hadden samen een kunstwerk gemaakt dat voor hen symbool stond voor de kernwaarden. Dit werk werd op een bedrijfsevent tentoongesteld zodat alle medewerkers op een kunstzinnige manier met de nieuw kernwaarden konden kennismaken.

theatervoorstelling (1/2 dag)

in een interactieve theatervoorstelling werd de huidige omgang door de organisatie met de kernwaarden op luchtige wijze door acteurs nagespeeld in kleine alledaagse werkscènes. Het publiek van medewerkers werd betrokken in het delen van bevindingen.

workshop ART based INNOVATION (1 dag)

medewerkers volgden een workshop van een dag waarin zij:

 • kunst analyseerden en de bevindingen terugvertaalden naar hun kernwaarden en de gedroomde toepassing en beleving daarvan

 • samen een kunstwerk maakten dat voor hen symbool stond voor de kernwaarden

 • n.a.v. de theatervoorstelling, de kunstanalyse en het maken, beelden met elkaar deelden en het gesprek voerden

 • aan de hand van opdrachten en groepsdiscussies oefenden in het inzetten van een aantal kunstenaarseigenschappen in hun werkpraktijk volgens de ART based INNOVATION methodiek.

 • alle nieuwe inzichten vertaalden naar concrete acties en afspraken voor op de werkvloer.

toepassing op werkvloer (4 weken)
conform de afspraken uit de workshop voerden medewerkers de acties in hun dagelijks werk uit in een agile/iteratief proces van toepassen, periodiek reflecteren en leren op de werkvloer.

terugkomsessie ART based INNOVATION (1/2 dag)
in een korte terugkomsessie met kunstinterventies reflecteerden medewerkers op de eerste ervaringen en stuurden zij op hun afspraken en acties.

!

bestendiging acties en (nieuwe) werkwijze op werkvloer

conform de afspraken uit de terugkomworkshop voerden de medewerkers de nieuwe acties uit. Deze nieuwe afspraken en werkwijze werden op de werkvloer bestendigd. De samen gemaakte kunstwerken kreeg een plek in het bedrijfsgebouw als dagelijkse reminder voor de nieuwe kernwaarden.

Het resultaat

De (meetbare) resultaten van het ART programma waren:

 • groter % medewerkers bekend met kernwaarden

 • groter % medewerkers met gevoel kernwaarden te kunnen toepassen

 • kernwaarden concreet toegepast in een aantal organisatieprocessen en –activiteiten

 • toename in aantal activiteiten gericht op kernwaarden

 • kernwaarden voor klanten en stakeholders beter herkenbaar in output

 • kleiner % klantklachten op aspecten verband houdend met kernwaarden

 • groter % tevreden klanten op aspecten verband houdend met kernwaarden

 • aantal positieve klantverhalen over beleving kernwaarden

De 'bijvangst’ voor de organisatie was (net zo belangrijk):

 • handelen en nemen van beslissingen in kader kernwaarden niet alleen op rationele maar ook op emotionele gronden/intuïtie

 • leren omgaan met verandering en complexiteit

 • andere, frisse inzichten voor kernwaarde toepassingen

 • diepere, persoonlijker gesprekken & verbindingen

 • positieve verandering in dagelijks werk, toename werkgeluk, ‘well-being’

een andere, frisse blik op de kernwaarden, inspiratie, onverwachte inzichten en nieuwe ideeën voor toepassingen

Schermafbeelding 2022-06-29 om 09.38.13.png
bottom of page