top of page

' Kunst kan organisaties en mensen die zichzelf willen blijven ontwikkelen eens radicaal anders naar vernieuwing laten kijken. Vanuit een compleet ander perspectief. En dat geeft nieuwe ideeën voor innovatie'

Janine JAS

We leven in een wereld van wicked problems. Oude oplossingen voor allerlei vraagstukken voldoen niet meer. Onze huidige werkelijkheid vraagt van ons dat we compleet anders kijken naar en denken over ons werk, onze onderneming en ons handelen.
ART based INNOVATION is een methode die de creativiteit van het 'kunstenaarsdenken' naar het bedrijfsleven brengt.

Hare Majesteit
Afbeelding_tekst_ABI.png

ART based INNOVATION is een JAS-methodiek waarbij kunst ingezet wordt om eens radicaal anders naar organisatievraagstukken en innovatie te kijken. Door vanuit een ander perspectief te kijken, groeit je creatieve vermogen en krijg je nieuwe, frisse ideeën en inspiratie voor toepassingen, innovaties of verdienmodellen.

Voor wie is het?

Bedrijven, (semi)overheidsinstellingen en ondernemers die zichzelf willen blijven verbeteren en willen blijven leren. Die bijvoorbeeld maat-schappelijk ondernemen een boost willen geven, meer impact willen maken of vragen hebben als bijvoorbeeld:

  • hoe kan ik meer duurzaam ondernemen?

  • hoe kan ik mijn product verbeteren?

  • hoe maak ik mijn dienstverlening toekomstproof?

  • hoe zet ik mijn eigen impactonderneming op?

Hoe werkt het?

JAS biedt 2 verschillende programma's aan, die zowel individueel als met organisatieteams gevolgd kunnen worden:
 

THE ARTIST WAY program

Kunstenaars hebben 9 eigenschappen die maken dat zij net anders kijken, denken en werken dan de meesten van ons. In dit programma leer je welke dit zijn en ervaar je in opdrachten en groepsdiscussies dat het zelf inzetten van deze eigenschappen verrassende oplossingen of ideeën voor jouw vraagstuk kan geven. 
 

Afbeelding_characteristics.png

ART ANALYSIS program

In dit programma observeer je kunstwerken of sta je stil bij de kritische vraag die de kunstenaar bij een werk stelt. In opdrachten en groepsdiscussies vertaal je die inzichten naar je eigen vraagstuk en bouw je zo aan verrassende oplossingen of ideeën.
 

Afbeelding_analysis.png
profiel_foto_facebook.jpg
tekst_AFI_22okt21.png

ART for IMPACT

' Kunst is volgens mij nog steeds het krachtigste middel om mensen zich bewust te laten worden van wat er in de wereld gebeurt'

Janine JAS

ART for IMPACT is JAS-kunst met een duidelijke boodschap. Het werk stelt de toeschouwer een kritische vraag, maakt hem/haar bewust van een maatschappelijk vraagstuk. En zet aan tot nadenken over waarom dingen in de wereld zijn zoals ze zijn en hoe vreemd dat soms is.

bottom of page